Sveinn Guðmundsson, hæstaréttarlögmaður

Sveinn fæddist í Reykjavík 1958.

Hann útskrifaðist frá lagadeild Háskóla Íslands 1993. Öðlaðist héraðsdómslögmannsréttindi 1996. Löggiltur fasteigna-og skipasali 1996. Lögmaður Landssambands sumarhúsaeigenda frá 1994. Hefur starfað á eigin lögmannsstofu frá 1993 og síðar í samstarfi við aðra. Sveini var veitt leyfi til málflutnings við hæstarétt 30. nóvember 2007.

Málaflokkar: Almenn lögfræðiþjónusta, eignaumsýsla, verðbréf, fjárfestingar, hugverkaréttur/höfundaréttur, einkaleyfi, vörumerki, erfðaréttur, erfðaskrár, dánarbússkipti, fasteignir, kaup og sala fasteigna, gallar og aðrar vanefndir, húsaleiga, hjúskapur/sambúð, kaupmálar, hjúskaparslit – búskipti, samningar sambúðarfólks, sambúðarslit – fjárskipti, hlutafélög/einkahlutafélög o.fl., stofnun fyrirtækja, kaup/sala fyrirtækja, innheimtur, sakamál, verjendastörf, réttargæsla brotaþola, skaðabótaréttur/slysamál. 

 Sveinn Gudmundsson was born in Reykjavík in 1958.

He graduated from the University of Iceland in 1993. Became a District Court Attorney in 1996. Certified real estate agent in 1996. Attorney for The Icelandic Association of Heart Patients. Attorney for National Association of Recreation Building Owners 1994. Has worked on his own law firm from 1993 and later in partnership with others. Sveinn was permitted to litigation the Supreme Court, 30th November 2007.

Specialization: General Legal Service, Asset Management, Securities, Investment, Intellectual property/copyright, Patents, Trademarks, Inheritance, Wills, House estate, Real Estate, Buying and selling real estate, Rental, Marriage/cohabitation, Prenuptial agreements, Marriage Dissolution – settlement, Ccontracts cohabiting, Separation – Telecommunications Public Limited/Private Limited Companies etc, Ventures, Purchases/Acquisitions, Criminal cases, Torts.